Zmena termínu vývozov separovaného odpadu v II. polroku 2016

Oznamujeme občanom, že z dôvodu zmeny odvozcu separovaného odpadu sa menia termíny vývozu separovaného zberu nasledovne:

    PLASTY DŇA:                SKLO DŇA:

  1. 22.08.2016                      1. 19.8.2016
  2. 19.09.2016                      2. 16.9.2016
  3. 17.10.2016                        3. 14.10.2016
  4. 14.11.2016                         4. 11.11.2016
  5. 12.12.2016                        5. 9.12.2016

Prosíme o vyloženie skla a plastov vo dvoch termínoch/ zároveň prosíme občanov o lisovanie plastových fliaš – postúpaním po nich/. Nakoľko nám bola pridelená nová spoločnosť na vývoz separovaného zberu, pravdepodobne budú na papier a drobné kovové odpady rozmiestnené v obci zberné nádoby v  čo najkratšom čase. Akonáhle to bude aktuálne, budeme Vás informovať prostredníctvom obecného rozhlasu a letákmi do schránok.. Ďakujeme za porozumenie a prosíme Vás o trpezlivosť.

Deň obce Horná Mičiná - MIČINSKÔ

Dňa 13. augusta 2016 sa v areáli obecného úradu a na starom futbalovom ihrisku uskutoční podujatie

Deň obce Horná Mičiná - MIČINSKÔ

PROGRAM

16:00Rozprávka divadla Clipperton vhodná pre deti od 0-99 rokov
17:00Temperament cimbal orchestra M. Budinský
18:00Folklórny súbor "BYSTRINA" z Banskej Bystrice
19:00Hosť večera - Anton Budinský vynikajúci hudobník, zberateľ ľudových piesní a spolupracovník RTVS.

Deň obce Horná Mičiná - MIČINSKÔ

Dňa 22. augusta 2015 sa v areáli obecného úradu a na starom futbalovom ihrisku uskutoční podujatie

Deň obce Horná Mičiná - MIČINSKÔ

PROGRAM

13:00Začiatok podujatia
14:00Heligonkári z Detvy a fujaristi z Banskej Bystrice
15:00Detský FS Matičiarik
16:00Stredoslováci - Talk show Jána Snopka a hostí Martina Babjaka, operný spevák a prof. Daniela Buranovského ArtD
17:00FS Mladosť z Banskej Bystrice