Oznam

     Obecný úrad Horná Mičiná oznamuje občanom obce, že na parkovisku pri novom futbalovom ihrisku sú zložené dva veľkoobjemové kontajnery pre likvidáciu nadrozmerného odpadu.

Zber je vyhlásený od 4.11.2016 do 13.11.2016. Potom budú kontajnery odvezené.

Do kontajnerov možno vhadzovať:

- Dosky, kusy nábytku, sedačky, molitan, matrace a pod.

  Nevhadzovať:

Zmena termínu vývozov separovaného odpadu v II. polroku 2016

Oznamujeme občanom, že z dôvodu zmeny odvozcu separovaného odpadu sa menia termíny vývozu separovaného zberu nasledovne:

    PLASTY DŇA:                SKLO DŇA:

  1. 22.08.2016                      1. 19.8.2016
  2. 19.09.2016                      2. 16.9.2016
  3. 17.10.2016                        3. 14.10.2016
  4. 14.11.2016                         4. 11.11.2016
  5. 12.12.2016                        5. 9.12.2016

Prosíme o vyloženie skla a plastov vo dvoch termínoch/ zároveň prosíme občanov o lisovanie plastových fliaš – postúpaním po nich/. Nakoľko nám bola pridelená nová spoločnosť na vývoz separovaného zberu, pravdepodobne budú na papier a drobné kovové odpady rozmiestnené v obci zberné nádoby v  čo najkratšom čase. Akonáhle to bude aktuálne, budeme Vás informovať prostredníctvom obecného rozhlasu a letákmi do schránok.. Ďakujeme za porozumenie a prosíme Vás o trpezlivosť.

Deň obce Horná Mičiná - MIČINSKÔ

Dňa 13. augusta 2016 sa v areáli obecného úradu a na starom futbalovom ihrisku uskutoční podujatie

Deň obce Horná Mičiná - MIČINSKÔ

PROGRAM

16:00Rozprávka divadla Clipperton vhodná pre deti od 0-99 rokov
17:00Temperament cimbal orchestra M. Budinský
18:00Folklórny súbor "BYSTRINA" z Banskej Bystrice
19:00Hosť večera - Anton Budinský vynikajúci hudobník, zberateľ ľudových piesní a spolupracovník RTVS.

Deň obce Horná Mičiná - MIČINSKÔ

Dňa 22. augusta 2015 sa v areáli obecného úradu a na starom futbalovom ihrisku uskutoční podujatie

Deň obce Horná Mičiná - MIČINSKÔ

PROGRAM

13:00Začiatok podujatia
14:00Heligonkári z Detvy a fujaristi z Banskej Bystrice
15:00Detský FS Matičiarik
16:00Stredoslováci - Talk show Jána Snopka a hostí Martina Babjaka, operný spevák a prof. Daniela Buranovského ArtD
17:00FS Mladosť z Banskej Bystrice